jan lili Andreíta o! o moku e waso, lupa meli a! (jan Pelenetepan) (expresión popular de personaje famoso)

Traducción: ¡Andreíta, cómete el pollo, coño! (Belén Esteban)

#tokipona